GALLO, Peter, Ján DOBROVIČ, Veronika ČABINOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Bohuslava MIHALČOVÁ. Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools. Social Sciences. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 10, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2076-0760.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools
Název česky Zvyšování efektivity podniků v odvětví cestovního ruchu pomocí inovativních metod a nástrojů řízení
Autoři GALLO, Peter (703 Slovensko, garant), Ján DOBROVIČ (703 Slovensko, domácí), Veronika ČABINOVÁ (703 Slovensko), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Bohuslava MIHALČOVÁ (703 Slovensko).
Vydání Social Sciences, Basilej, Švýcarsko, MDPI, 2021, 2076-0760.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/21:00002000
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky podnikové řízení; Balanced Scorecard; řízení talentů; controlling; cestovní ruch
Klíčová slova anglicky business management; Balanced Scorecard; talent management; controlling; tourism
Štítky RIV21, SCOPUS
Návaznosti TL02000215, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 12. 5. 2021 10:22.
Anotace
"The paper deals with the issue of increasing the efficiency of business management using modern management methods and tools in tourism enterprises. The basis of the paper form hypotheses focused on the use of the concept of Balanced Scorecard, controlling, benchmarking, and talent management within the tourism enterprises. Based on the p-value (0.576) in the case of first hypothesis, we can confirm that there is no statistically significant relationship between the openness of hotels to change, innovation, and the willingness to introduce controlling into management. The p-value (0.004) achieved in the case of the second hypothesis confirmed a statistically significant relationship between the hotel classification category and the use of the modern methods in plan design. In the third hypothesis, we examined whether hotels focusing on the sales maximization tend to use their capital for modernization. Based on the validity of the inequality p-value (0.080), we confirm that there is no statistically significant relationship between the pricing approach and the use of capital. Searching strategic tool in management of a business in tourism is still an actual issue. Businesses are especially managed by financial indicators, but modern methods show the growing significance of non-financial indicators."
Anotace česky
"Příspěvek se zabývá problematikou zvyšování efektivity řízení podniku pomocí moderních metod a nástrojů řízení v podnicích cestovního ruchu. Základ hypotéz papírové formy se zaměřil na využití konceptu Balanced Scorecard, controllingu, benchmarkingu a řízení talentů v podnicích cestovního ruchu. Na základě p-hodnoty (0,576) v případě první hypotézy můžeme potvrdit, že neexistuje statisticky významný vztah mezi otevřeností hotelů ke změně, inovacemi a ochotou zavést do řízení controlling. Hodnota p (0,004) dosažená v případě druhé hypotézy potvrdila statisticky významný vztah mezi kategorií klasifikace hotelů a použitím moderních metod při návrhu plánu. Ve třetí hypotéze jsme zkoumali, zda mají hotely zaměřené na maximalizaci prodeje tendenci využívat svůj kapitál k modernizaci. Na základě platnosti hodnoty p nerovnosti (0,080) potvrzujeme, že neexistuje statisticky významný vztah mezi cenovým přístupem a použitím kapitálu. Hledání strategického nástroje v řízení podniku v cestovním ruchu je stále aktuálním problémem. Podniky jsou řízeny zejména finančními ukazateli, ale moderní metody ukazují rostoucí význam nefinančních ukazatelů."
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 12:37