POLLÁK, František a Peter MARKOVIČ. Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 7, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13073999.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing
Název česky Ekonomická aktivita zákazníků jako determinant pro přijetí marketingu na sociálních médiích
Autoři POLLÁK, František (703 Slovensko, garant, domácí) a Peter MARKOVIČ (703 Slovensko).
Vydání Sustainability, Basilej, Švýcarsko, MDPI AG, 2021, 2071-1050.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/21:00002037
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/su13073999
Klíčová slova česky efektivita podnikání; spokojenost zákazníků; korporátní zodpovědnost; inovace; marketing sociálních médií; reputační riziko
Klíčová slova anglicky business effectiveness; customer satisfaction; corporate responsibility; innovations; social media marketing; reputation risk
Štítky PRI_a, RIV21, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 12. 5. 2021 10:16.
Anotace
The issue of an effective use of social media as a tool of responsible and sustainable corporate communication policy has been the subject of intensive research for more than a decade. The presented study examines the issue of customer acceptance of communication activities of organizations in the social media environment. The aim of the study is to identify, through an empirical analysis performed on a sample of 1584 Central Europeans, whether the form of economic activity of the customer has an impact on the degree of acceptance of corporate marketing communication on social media. Based on a thorough statistical analysis, it can be stated that the perception of the use of e-marketing on social media is statistically significantly related to the economic activity of the customer. Social media marketing is perceived as rather positive by customers belonging to the category of students and entrepreneurs, while this form of promotion is evaluated neutrally by customers from the category of the unemployed and retirees. Negative acceptance is recorded only insignificantly across all involved groups. Based on the similarity of the behavior of customer groups, it is possible to more precisely target the online activity of organizations, thereby increasing the efficiency of spending business resources and eliminating market risks in terms of reputational issues.
Anotace česky
Problematika efektivního využívání sociálních médií jako nástroje odpovědné a udržitelné podnikové komunikační politiky je předmětem intenzivního výzkumu již více než deset let. Předložená studie zkoumá problematiku akceptování komunikačních aktivit organizací v prostředí sociálních médií zákazníkům. Cílem studie je prostřednictvím empirické analýzy vzorku 1584 Středoevropanů zjistit, zda má forma ekonomické aktivity zákazníka vliv na míru akceptace podnikové marketingové komunikace na sociálních sítích. Na základě důkladné statistické analýzy lze konstatovat, že vnímání využívání e-marketingu na sociálních sítích statisticky významně souvisí s ekonomickou aktivitou zákazníka. Marketing v sociálních sítích vnímají zákazníci patřící do kategorie studentů a podnikatelů spíše pozitivně, zatímco tuto formu propagace hodnotí zákazníci z kategorie nezaměstnaných a důchodců neutrální. Negativní přijetí je zaznamenáno pouze nevýznamně ve všech zúčastněných skupinách. Na základě podobnosti chování skupin zákazníků je možné přesněji zaměřit online aktivitu organizací, čímž se zvyšuje efektivnost vynakládání podnikových zdrojů a eliminují se tržní rizika z hlediska reputace.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 04:12