ŠULEŘ, Petr, Zuzana ROWLAND and Tomáš KRULICKÝ. Evaluation of the accuracy of machine learning predictions of the Czech Republic´s exports to the China. Journal of Risk and Financial Management. Basel: MDPI, 2021, vol. 14, No 2, p. Nestránkováno, 28 pp. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm14020076.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluation of the accuracy of machine learning predictions of the Czech Republic´s exports to the China
Name in Czech Vyhodnocení přesnosti předpovědí strojového učení v případě exportu České republiky do Číny
Authors ŠULEŘ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Risk and Financial Management, Basel, MDPI, 2021, 1911-8066.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/21:00001974
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14020076
UT WoS 000622702000001
Keywords (in Czech) export; umělé neuronové sítě; časové řady; budoucí vývoj; obchodní válka
Keywords in English export; artificial neural networks; time series; future development; trade war
Tags BPE_MAE, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 1/4/2021 09:48.
Abstract
The objective of this contribution is to predict the development of the Czech Republic's exports to the China using artificial neural networks (ANN). For the purpose specified, three experiments are carried out, the results of which are described in detail. For the first, second and third experiments, ANN for predicting the development of exports are generated on the basis of a time series with a 1-month, 5-month and 10-month time delay, respectively.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je předpovědět vývoj exportu České republiky do Číny pomocí umělých neuronových sítí. Za uvedeným účelem se provádějí tři experimenty, jejichž výsledky jsou podrobně popsány. U prvního, druhého a třetího experimentu se neuronové sítě pro predikci vývoje exportu generují na základě časové řady s 1měsíčním, 5měsíčním a 10měsíčním časovým zpožděním.
PrintDisplayed: 29/11/2021 09:26