KOSTIUKEVYCH, Ruslan, Leonid MELNYK, Tomáš KRULICKÝ, Alina KOSTIUKEVYCH and Larysa MELNYK. A value-oriented approach to assessing regional economic development projects. Journal of International Studies. Centre of Sociological Research, 2020, vol. 13, No 4, p. 155-170. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-4/11.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A value-oriented approach to assessing regional economic development projects
Name in Czech Hodnotově orientovaný přístup k hodnocení projektů regionálního hospodářského rozvoje
Authors KOSTIUKEVYCH, Ruslan (804 Ukraine, guarantor), Leonid MELNYK (804 Ukraine), Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alina KOSTIUKEVYCH (804 Ukraine) and Larysa MELNYK (804 Ukraine).
Edition Journal of International Studies, Centre of Sociological Research, 2020, 2071-8330.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001973
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-4/11
Keywords (in Czech) projektové řízení; regionální ekonomický rozvoj; strategie; hodnotově orientovaný přístup
Keywords in English project management; regional economic development; strategy; value-oriented approach
Tags NE_CJ_IDM, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 8/4/2021 11:39.
Abstract
A methodical approach is proposed to establish the cause-and-effect relationships between strategic and operational goals, their results and indicators, underlying the determination of the value of regional economic development projects. The authors’ approach allows to identify shortcomings in the structure of regional economic development projects in order to develop the regional policy.
Abstract (in Czech)
Je navrhován metodický přístup ke stanovení příčinných souvislostí mezi strategickými a provozními cíli, jejich výsledky a ukazateli, které jsou základem pro stanovení hodnoty regionálních projektů hospodářského rozvoje. Přístup autorů umožňuje identifikovat nedostatky ve struktuře projektů regionálního hospodářského rozvoje za účelem rozvoje regionální politiky.
PrintDisplayed: 5/12/2021 11:14