BELÁS, Jaroslav, Martin ČEPEL, Yana KLIUCHNIKAVA a Jaromír VRBKA. Market risk in the SMEs segment in the Visegrad group countries. Transformations in Business and Economics. Vilnius University, 2020, roč. 19, č. 3, s. 678-693. ISSN 1648-4460.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Market risk in the SMEs segment in the Visegrad group countries
Název česky Tržní riziko v segmentu malých a středních podniků v zemích Visegrádské skupiny
Autoři BELÁS, Jaroslav (203 Česká republika, garant), Martin ČEPEL (703 Slovensko), Yana KLIUCHNIKAVA (203 Česká republika) a Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Transformations in Business and Economics, Vilnius University, 2020, 1648-4460.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Litva
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001971
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky malé a střední podniky; tržní riziko; tržní rizikové faktory; konkurenceschopnost; země V4
Klíčová slova anglicky small and medium-sized enterprises; market risk; market risk factors; competitiveness; V4 countries
Štítky FIP_1, RIV20, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 6. 4. 2021 11:44.
Anotace
This article aims to examine significant factors that determine the intensity of market risk. The authors present their empirical model of the dependence of the company's perceived future on the intensity of market risk factors. Empirical research was carried out in the Visegrad 4 countries. As part of this research, information from 1,585 small and medium-sized companies was obtained.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je prozkoumat významné faktory, které určují intenzitu tržního rizika. Autoři prezentují svůj empirický model závislosti budoucnosti vnímané společnostmi na intenzitě faktorů tržního rizika. Empirický výzkum byl prováděn v zemích Visegrádské čtyřky. V rámci tohoto výzkumu byly získány informace od 1 585 malých a středních společností.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2021 13:32