KABOURKOVÁ, Kristina a Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj struktury trvalého travního porostu v zemích EU, zemědělské dotace a jejich účtování. In Dušek, Jiří. Vybrané aspekty regionálního rozvoje. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. s. 37-46. ISBN 978-80-7556-082-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj struktury trvalého travního porostu v zemích EU, zemědělské dotace a jejich účtování
Název česky Vývoj struktury trvalého travního porostu v zemích EU, zemědělské dotace a jejich účtování
Název anglicky Development of the structure of permanent grassland in EU countries, agricultural subsidies and their accounting
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina a Jaroslav STUCHLÝ.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Vybrané aspekty regionálního rozvoje, od s. 37-46, 10 s. 2021.
Nakladatel Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7556-082-7
Klíčová slova česky dotace na zemědělskou půdu, environmentální přístup, podnikání, regionální rozvoj, trvalé travní porosty
Klíčová slova anglicky subsidies for agricultural land, environmental approach, business, regional development, resources, permanent grassland
Štítky BPE_MIE
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 2. 2021 11:13.
Anotace
Publikace Vybrané aspekty regionálního rozvoje se zabývá v teoretické i praktické rovině tématy spojenými s vybranými problémy regionálního rozvoje (teoretické vymezení regionálního rozvoje, cestovní ruch, vodní zdroje, zemědělství, podnikání apod.). Čtenáře uvádí do široce pojaté problematiky vybraných lokálních i globálních problémů. Nová publikace opět shromažďuje soubor relativně různorodých pohledů, které se snaží tentokrát různými způsoby analyzovat současné problémy a trendy v oblasti regionálního rozvoje. Autorsky se na této monografii podílelo celkem deset českých a ukrajinských odborníků z různých vysokých škol a odborných pracovišť. Publikace je určena zejména vědeckým pracovníkům, empiricky orientovaným výzkumníkům a studentům, zaujmout však může svou tematikou i laickou veřejnost zabývající se problematikou regionů.
Anotace anglicky
"The publication Selected Aspects of Regional Development deals in the theoretical and practical level with topics related to selected problems of regional development (theoretical definition of regional development, tourism, water resources, agriculture, business, etc.). It introduces the reader to a broadly understood issue of selected local and global issues. The new publication collects a set of relatively diverse views, which are trying to analyse the current problems and trends in regional development in various ways. Overall, there are ten Czech and Ukrainian experts from various universities and specialized workplaces participating in this monograph. The monograph is intended for scholars, empirically oriented researchers and students mainly, but due to its topics it can also attract non-professionals dealing with the issue of regions. "
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 12:15