KRULICKÝ, Tomáš, Jaromír VRBKA and Tomáš BRABENEC. A relationship between the value of the whole and separate parts. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. p. 1-9, 10 pp. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042094.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A relationship between the value of the whole and separate parts
Name in Czech Vztah mezi hodnotou celku a hodnotou jednotlivých částí
Authors KRULICKÝ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš BRABENEC (203 Czech Republic).
Edition Prague, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS, p. 1-9, 10 pp. 2020.
Publisher IOP Publishing Ltd
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001956
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/960/4/042094
Keywords (in Czech) hodnoty na volném trhu; trh nemovitostí; stanovení hodnot; korelační koeficient
Keywords in English open market values; real property market; value-setting; correlation coefficient
Tags FIP_2, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 22/2/2021 09:37.
Abstract
The aim of this article is to analyse the relationship between the open market values of real property when the real property is sold in various ways. What is considered is the sale of real property as a whole and by its separate parts.The difference in established open market values of the real property when selling the real property in various ways equals to 32%. Individual internal and external valuesetting factors that make the difference are indicated and discussed.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je analyzovat vztah mezi hodnotami nemovitostí na volném trhu, pokud jsou nemovitosti prodávány různými způsoby. Uvažuje se o prodeji nemovitosti jako celku a jejích jednotlivých částí. Rozdíl ve stanovených hodnotách nemovitostí na volném trhu při prodeji nemovitostí různými způsoby se rovná 32 %. Jsou uvedeny a diskutovány jednotlivé interní a externí faktory nastavující hodnoty, které činí rozdíl.
PrintDisplayed: 6/10/2022 10:31