VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ and Tomáš BRABENEC. Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 960th ed. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. p. 1-10, 11 pp. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042102.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods
Name in Czech Stanovení výše minulých investic do nemovitostí pomocí syntézy metod hodnocení nákladů
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš BRABENEC (203 Czech Republic).
Edition 960. vyd. Prague, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS, p. 1-10, 11 pp. 2020.
Publisher IOP Publishing Ltd
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001953
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/960/4/042102
Keywords (in Czech) oceňovací metody majetku; stavební práce; investice do rekonstrukce; syntéza oceňovacích metod
Keywords in English valuation methods of property; construction operation; investment in reconstruction; synthesis of valuation methods
Tags FIP_2, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 18/2/2021 08:34.
Abstract
The aim of the synthesis is to achieve the most accurate result of the investment made. In selected methods used, the value of the investment made is correlated using coefficient to the price level of the investment year. The resulting investment value determined by means of the cost pricing synthesis methodology provides more accurate results than the application of a specific valuation method for the entire set of items priced.
Abstract (in Czech)
Cílem syntézy je dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku provedené investice. U vybraných použitých metod je hodnota uskutečněné investice korelována pomocí koeficientu s cenovou úrovní investičního roku. Výsledná hodnota investice určená metodikou syntézy cen nákladů poskytuje přesnější výsledky než použití konkrétní metody ocenění pro celou sadu oceňovaných položek.
PrintDisplayed: 17/10/2021 15:07