Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ a Tomáš BRABENEC. Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 960. vyd. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-10, 11 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042102.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods
Název česky Stanovení výše minulých investic do nemovitostí pomocí syntézy metod hodnocení nákladů
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš KRULICKÝ (203 Česká republika, domácí) a Tomáš BRABENEC (203 Česká republika).
Vydání 960. vyd. Prague, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS, od s. 1-10, 11 s. 2020.
Nakladatel IOP Publishing Ltd
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001953
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/960/4/042102
Klíčová slova česky oceňovací metody majetku; stavební práce; investice do rekonstrukce; syntéza oceňovacích metod
Klíčová slova anglicky valuation methods of property; construction operation; investment in reconstruction; synthesis of valuation methods
Štítky FIP_2, RIV20, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 18. 2. 2021 08:34.
Anotace
The aim of the synthesis is to achieve the most accurate result of the investment made. In selected methods used, the value of the investment made is correlated using coefficient to the price level of the investment year. The resulting investment value determined by means of the cost pricing synthesis methodology provides more accurate results than the application of a specific valuation method for the entire set of items priced.
Anotace česky
Cílem syntézy je dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku provedené investice. U vybraných použitých metod je hodnota uskutečněné investice korelována pomocí koeficientu s cenovou úrovní investičního roku. Výsledná hodnota investice určená metodikou syntézy cen nákladů poskytuje přesnější výsledky než použití konkrétní metody ocenění pro celou sadu oceňovaných položek.
Zobrazeno: 17. 10. 2021 14:48