KRULICKÝ, Tomáš, Veronika MACHOVÁ and Zuzana ROWLAND. Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, vol. 10, No 2, p. 212 - 217. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference
Name in Czech Stanovení účetní hodnoty nehmotného majetku pomocí upraveného rozdílu metodou oceňování na základě výnosů a aktiv
Authors KRULICKÝ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Veronika MACHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 2020, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001941
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000606326200034
Keywords (in Czech) nehmotná aktiva; metoda oceňování na základě aktiv; metoda oceňování na základě výnosů; DCF; účetní hodnota; asociace
Keywords in English intangible assetss; assets-based valuation method; income-based valuation method; DCF; carrying amount; association
Tags FIP_2, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 19/2/2021 11:15.
Abstract
Autors determined the carrying amount of intangible assetss through the application of modified method for its valuation with regard to the nature of the assets structure of the model association XYZ. The resulting value of intangible assets was determined based on the difference of assets-based and income-based valuation methods.
Abstract (in Czech)
Autoři určili účetní hodnotu nehmotného majetku pomocí upravené metody jeho oceňování s ohledem na povahu struktury aktiv modelového sdružení XYZ. Výsledná hodnota nehmotného majetku byla stanovena na základě rozdílu metod oceňování založených na aktivech a výnosech.
PrintDisplayed: 20/1/2022 06:50