MITAL'OVA, Zuzana, Dusan MITAL, Frantisek BOTKO, Juliana LITECKA, Jozef ZAJAC, Marta HARNIČÁROVÁ a Jan VALÍČEK. Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry. BIORESOURCES. Neuveden: NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI, 2020, roč. 15, č. 2, s. 2483 - 2494. ISSN 1930-2126. doi:10.15376/biores.15.2.2483-2494.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry
Název česky Identifikace topografie povrchů vytvořených soustružením biomateriálů s optickou profilometrií
Autoři MITAL'OVA, Zuzana (703 Slovensko, garant), Dusan MITAL (703 Slovensko), Frantisek BOTKO (703 Slovensko), Juliana LITECKA, Jozef ZAJAC (703 Slovensko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání BIORESOURCES, Neuveden, NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI, 2020, 1930-2126.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001937
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.2.2483-2494
UT WoS 000540457600028
Klíčová slova česky Přírodní výztuž; Kompozit dřevo-plast; Topografie povrchu
Klíčová slova anglicky Natural reinforcement; Wood-plastic composite; Topography of surface
Štítky KSTR5, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 4. 2. 2021 13:52.
Anotace
This study deals with the identification of the topography of the surface that is created by machining composite materials with natural fibres (biomaterials, wood-plastic composites – a material with plastic matrix and natural reinforcement). The final surface was evaluated based on tool geometry (turning technology), and the influence of the tool on selected evaluating parameters of the obtained surface was evaluated using a non-contact method, applying an optical profilometer (MicroProf FRT). After machining the surface, characteristic relief (a trace on the surface of the material) was visible depending on the machining factors combination (machine, tool, workpiece, and fixture). The initial material also played a prominent role in the surface monitoring, in relationship to the composition of the material and the interaction between the matrix and reinforcement, i.e., detection of defects in the area of the interaction between the initial components.
Anotace česky
Tato studie se zabývá identifikací topografie povrchu, která je vytvořena obráběním kompozitních materiálů s přírodními vlákny (biomateriály, dřevoplastové kompozity - materiál s plastovou matricí a přírodní výztuž). Výsledný povrch byl hodnocen na základě geometrie nástroje (technologie soustružení) a vliv nástroje na vybrané vyhodnocovací parametry získaného povrchu byl hodnocen bezkontaktní metodou s použitím optického profilometru (MicroProf FRT). Po opracování povrchu byl viditelný charakteristický reliéf (stopa na povrchu materiálu) v závislosti na kombinaci faktorů obrábění (stroj, nástroj, obrobek a upínací přípravek). Počáteční materiál také hrál významnou roli v monitorování povrchu, ve vztahu ke složení materiálu a interakci mezi matricí a výztuží, tj. detekci defektů v oblasti interakce mezi počátečními složkami.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 08:37