KOČÍ, Václav, Jan KOČÍ, Jiří MADĚRA, Jaroslav ŽÁK a Robert ČERNÝ. Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details. Energies. Basel: MDPI, 2020, roč. 13, č. 2, s. 1-17. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13020293.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details
Název česky Výpočetní predikce citlivosti na růst biofilmů: Dvourozměrná analýza důležitých konstrukčních detailů
Autoři KOČÍ, Václav (203 Česká republika, garant, domácí), Jan KOČÍ (203 Česká republika), Jiří MADĚRA (203 Česká republika), Jaroslav ŽÁK (203 Česká republika, domácí) a Robert ČERNÝ (203 Česká republika).
Vydání Energies, Basel, MDPI, 2020, 1996-1073.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20505 Composites
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/en13020293
UT WoS 000520432300007
Klíčová slova česky růst biofilmů; výpočetní modelování; teplotně vlhkostní vzorce; cihlové zdivo; vnitřní tepelná izolace; klimatické údaje; minerální vlna; dřevovláknitá deska
Klíčová slova anglicky biofilms growth; computational modeling; hygrothermal patterns; brick masonry; interior thermal insulation; climatic data; mineral wool; wood fiber board
Štítky RIV20, SHM, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 19. 1. 2021 11:50.
Anotace
Retrofitting of historical and traditional buildings is an effective thermal protection measure. The presence of thermal insulation in the composition of building envelopes might, however, bring some shortages due to a decrease of exterior surface temperatures or possible water vapor condensation. These shortages can improve living conditions for various microorganisms on the exterior surfaces, especially in the case of interior thermal insulation systems that are typical with thermal bridges and thus supply the surface with heat to a greater extent. This paper, therefore, aims at the investigation of hygrothermal conditions in selected critical construction details and evaluates the results from the point of view of potential biofilms growth. Two-dimensional modeling of coupled heat and moisture is applied and the hygrothermal patterns are evaluated based on an adjusted isopleth growth model. The results showed that the duration of favorable conditions for biofilms growth is relatively low, accounting for less than 180 h in the worst-case scenario. It means the exterior surfaces of historical buildings provided with interior thermal insulation systems are not threatened by biofilms growth. Anyway, other negative aspects have been revealed that should be treated individually. Possible wood decay or increased hygrothermal straining are the typical examples in that respect.
Anotace česky
Účinným opatřením tepelné ochrany je dovybavení historických a tradičních budov. Přítomnost tepelné izolace ve složení obvodových plášťů budov by však mohla přinést určité nedostatky v důsledku snížení venkovních povrchových teplot nebo možné kondenzace vodní páry. Tyto nedostatky mohou zlepšit životní podmínky různých mikroorganismů na vnějších površích, zejména v případě vnitřních tepelně izolačních systémů, které jsou typické pro tepelné mosty, a dodávají tak povrchu teplo ve větší míře. Tato práce se proto zaměřuje na zkoumání tepelně vlhkostních podmínek ve vybraných kritických konstrukčních detailech a hodnotí výsledky z hlediska potenciálního růstu biofilmů. Aplikuje se dvourozměrné modelování vázaného tepla a vlhkosti a hygrotermální vzorce se hodnotí na základě upraveného izopletového růstového modelu. Výsledky ukázaly, že doba příznivých podmínek pro růst biofilmů je relativně nízká, v nejhorším případě představuje méně než 180 hodin. To znamená, že vnější povrchy historických budov opatřených vnitřními tepelně izolačními systémy nejsou ohroženy růstem biofilmů. Byly nicméně odhaleny další negativní aspekty, se kterými je třeba zacházet individuálně. Typickým příkladem je v tomto ohledu možný rozpad dřeva nebo zvýšené vlhkostní namáhání.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
04.pdf   Verze souboru Langšádlová, B. 19. 1. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc., učo 13261
  • osoba Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591
  • osoba Ing. Václav Kočí, Ph.D., učo 25753
  • osoba Ing. Jan Kočí, Ph.D., učo 26605
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 4. 2021 12:38