VOCHOZKA, Marek. Řízení hodnoty podniku pro vlastníka jako základního cíle podnikání (Managing the value of the business for the owner as a basic business goal). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení hodnoty podniku pro vlastníka jako základního cíle podnikání
Name (in English) Managing the value of the business for the owner as a basic business goal
Authors VOCHOZKA, Marek.
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Finance podniku; hodnota pro vlastníky; finanční analýza; EVA Equity; efektivita
Keywords in English Corporate finance; value for owners; financial analysis; EVA Equity; efficiency
Tags FIP_2
Links TL01000349, research and development project.
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 17. 12. 2020 13:29.
Abstract
"Manuál si klade dva základní cíle: 1. Nabízí manažerům malých a středních podniků soustavu finančních ukazatelů schopných identifikovat finanční zdraví podniku. 2. Umožňuje využít a následně pochopit výsledky analýzy generátorů hodnoty podniku."
Abstract (in English)
"The manual has two basic goals: 1. It offers SME managers a set of financial indicators able to identify the financial health of the company. 2. It allows to use and subsequently understand the results of the analysis of enterprise value generators."
PrintDisplayed: 14. 8. 2022 17:52