Informační systém VŠTE
KASYCH, Alla, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND and Valentina GLUHKOVA. Modern human resource management models: Values, development approaches, transformation. Quality - Access to Success. Bucharest, Romania: Romanian Society for Quality Assurance, 2020, vol. 21, No 179, p. 72-79. ISSN 1582-2559.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modern human resource management models: Values, development approaches, transformation
Name in Czech Moderní modely řízení lidských zdrojů: hodnoty, rozvojové přístupy, transformace
Authors KASYCH, Alla (804 Ukraine, guarantor), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Valentina GLUHKOVA (804 Ukraine).
Edition Quality - Access to Success, Bucharest, Romania, Romanian Society for Quality Assurance, 2020, 1582-2559.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001894
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) modely řízení lidských zdrojů; stadia transformace; součásti modelu; proces transformace; úloha zaměstnanců
Keywords in English human resource management models; stages of transformation; model components; transformation process; role of staff
Tags CTR_a, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 17/12/2020 12:22.
Abstract
The article investigates theoretical and methodological provisions of the company HR-management by designing and applying effective models, and proposes the algorithm for implementing transformation of the models in the context of increasing their efficiency. The purpose of this article is to develop a comprehensive approach to designing and evaluating the performance of HRM models.
Abstract (in Czech)
Článek zkoumá teoretické a metodické přístupy řízení lidských zdrojů podniku s návrhem a aplikací efektivního modelu, dále navrhuje algoritmus pro implementaci transformace modelů v kontextu zvýšení jejich účinnosti. Účelem tohoto článku je vyvinout komplexní přístup k navrhování a hodnocení výkonnosti modelů HRM.
Displayed: 8/8/2022 12:49