KASYCH, Alla, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND a Valentina GLUHKOVA. Modern human resource management models: Values, development approaches, transformation. Quality - Access to Success. Bucharest, Romania: Romanian Society for Quality Assurance, 2020, roč. 21, č. 179, s. 72-79. ISSN 1582-2559.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modern human resource management models: Values, development approaches, transformation
Název česky Moderní modely řízení lidských zdrojů: hodnoty, rozvojové přístupy, transformace
Autoři KASYCH, Alla (804 Ukrajina, garant), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí) a Valentina GLUHKOVA (804 Ukrajina).
Vydání Quality - Access to Success, Bucharest, Romania, Romanian Society for Quality Assurance, 2020, 1582-2559.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001894
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky modely řízení lidských zdrojů; stadia transformace; součásti modelu; proces transformace; úloha zaměstnanců
Klíčová slova anglicky human resource management models; stages of transformation; model components; transformation process; role of staff
Štítky CTR_a, RIV20, SCOPUS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 17. 12. 2020 12:22.
Anotace
The article investigates theoretical and methodological provisions of the company HR-management by designing and applying effective models, and proposes the algorithm for implementing transformation of the models in the context of increasing their efficiency. The purpose of this article is to develop a comprehensive approach to designing and evaluating the performance of HRM models.
Anotace česky
Článek zkoumá teoretické a metodické přístupy řízení lidských zdrojů podniku s návrhem a aplikací efektivního modelu, dále navrhuje algoritmus pro implementaci transformace modelů v kontextu zvýšení jejich účinnosti. Účelem tohoto článku je vyvinout komplexní přístup k navrhování a hodnocení výkonnosti modelů HRM.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 19:11