TAYLOR, Peter, Pavol KRÁL, Jaromír VRBKA and Elena GREGOVÁ. Problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 19, nečíslováno, p. 73-79. ISSN 1584-8574. doi:10.22381/AM1920208.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes
Name in Czech Problematické používání chytrých telefonů, závažnost příznaků sociální úzkosti a technologické chování a postoje
Authors TAYLOR, Peter (124 Canada, guarantor), Pavol KRÁL (703 Slovakia), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Elena GREGOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Analysis and Metaphysics, New York, USA, Addleton Academic Publishers, 2020, 1584-8574.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001893
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.22381/AM1920208
Keywords (in Czech) problematické využívání chytrého telefonu; sociání úzkost; chování; přístup; technologie
Keywords in English problematic smartphone use; social anxiety; behavior; attitude; technology
Tags CTR_a, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 17/12/2020 11:00.
Abstract
Authors draw on a substantial body of theoretical and empirical research on smartphone addiction, and to explore this, authors inspected, used, and replicated survey data from Deloitte, Forrester, Insights West & iamota, KDM Engineering, MarketingCharts, Pew Research Center, Statista, and YouGov, performing analyses and making estimates regarding the relationship between problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes. Structural equation modeling was used to analyze the data and test the proposed conceptual model.
Abstract (in Czech)
Autoři čerpají ze značného souboru teoretického a empirického výzkumu závislosti na smartphonech, aby došlo k náhledu na tuto problematiku. Autoři zkontrolovali, použili a replikovali údaje z průzkumů od společností Deloitte, Forrester, Insights West & iamota, KDM Engineering, MarketingCharts, Pew Research Center, Statista, a YouGov, provádějící analýzy a odhady týkající se vztahu mezi problematickým používáním chytrých telefonů, závažností symptomů sociální úzkosti a technologickým chováním a postoji. K analýze dat a testování navrhovaného koncepčního modelu bylo použito modelování strukturálních rovnic.
PrintDisplayed: 18/5/2022 15:55