VRBKA, Jaromír and Vojtěch STEHEL. The issue of multicriteria decision-making: Model example of business partner risk assessment. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13th ed. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. p. 738-749. ISSN 2286-1440.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The issue of multicriteria decision-making: Model example of business partner risk assessment
Name in Czech Problematika multikriteriální rozhodování: Modelový příklad hodnocení rizik obchodního partnera
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vojtěch STEHEL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 13. vyd. Bucharest, Romania, Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference, p. 738-749, 12 pp. 2019.
Publisher Editura ASE.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001874
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2286-1440
UT WoS 000587901000073
Keywords (in Czech) finanční zdraví; plnější trojúhelník; multikriteriální rozhodování; Oreste; vzorek
Keywords in English financial health; fuller triangle; multicriteria decision-making; Oreste; pattern
Tags NE_CJ_IDM, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 16. 12. 2020 15:14.
Abstract
Autors says that decisions are made every day in business practices. Some are implemented intuitively, others by using some of the relevant decision-making methods. Decision-making theory is a relatively young discipline. It has started to develop as a separate area in recent years. Under the influence of globalization, new ideas penetrate into this theory. Decision-making is no longer an intuitive process. Managers are aware of the seriousness of the consequences of each decision. A good decision-making process is the foundation of success.
Abstract (in Czech)
Autoři tvrdí, že rozhodovací procesy jsou prováděny v obchodu každý den. Některé jsou implementovány intuitivně, jiné pomocí některých relevantních rozhodovacích metod. Teorie rozhodování je relativně mladá disciplína. V posledních letech se začala rozvíjet jako samostatná oblast. Pod vlivem globalizace do této teorie pronikají nové myšlenky. Rozhodování již není intuitivní proces. Manažeři si jsou vědomi závažnosti důsledků každého rozhodnutí. Základem úspěchu je dobrý rozhodovací proces.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 19:49