PODHORSKÁ, Ivana, Jaromír VRBKA, George LAZAROIU and Maria KOVÁČOVÁ. Innovations in financial management: recursive predictin model based on decision trees. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, vol. 3, nečíslováno, p. 276-292. ISSN 2218-4511.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Innovations in financial management: recursive predictin model based on decision trees
Name in Czech Inovace ve finančním řízení: rekurzivní predikční model založený na rozhodovacích stromech
Authors PODHORSKÁ, Ivana (703 Slovakia, guarantor), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), George LAZAROIU (840 United States of America) and Maria KOVÁČOVÁ (703 Slovakia).
Edition Marketing and Management of Innovations, Ukrajina, Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, 2218-4511.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Ukraine
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001871
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000576279200020
Keywords (in Czech) Predikční model; rozhodovací strom; rozvojové trhy
Keywords in English Prediction model; decision tree; emerging markets
Tags FIP_2, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 16/12/2020 14:44.
Abstract
Main aim is to create a comprehensive prediction model of enterprise financial distress based on decision trees, under the conditions of emerging markets. Paper methods are based on the decision tree, with emphasis on algorithm CART. Emerging markets included 17 countries: Slovak Republic, Czech Republic, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Croatia, Serbia, Russia, Ukraine, Belarus, Montenegro and Macedonia. Paper research is focused on the possibilities of implementation of decision tree algorithm for creation of prediction model in the condition of emerging markets.
Abstract (in Czech)
Hlavním cílem je vytvoření komplexního predikčního modelu finanční tísně podniku působícího na trhu rozvojových zemí. Metody výzkumu vycházejí z rozhodovacího stromu s důrazem na algoritmus CART. Rozvíjející se trhy zahrnovaly 17 zemí: Slovenská republika, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Černá Hora a Makedonie. Výzkum je zaměřen na možnosti implementace algoritmu rozhodovacího stromu pro tvorbu predikčního modelu v systému Windows
PrintDisplayed: 1/12/2021 19:55