HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ, Jaroslav KOLLMANN and Jan MAREČEK. Credit Absorption Capacity of Businesses in the Construction Sector of the Czech Republic—Analysis Based on the Difference in Values of EVA Entity and EVA Equity. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, vol. 12, No 21, p. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219078.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Credit Absorption Capacity of Businesses in the Construction Sector of the Czech Republic—Analysis Based on the Difference in Values of EVA Entity and EVA Equity
Name in Czech Úvěrová absorbční kapacita podniků ve stavebnictví v České republice - analýza založená na rozdílu v hodnotách EVA Entity a EVA Equity
Authors HORÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr ŠULEŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav KOLLMANN (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan MAREČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sustainability, Basel, Switzerland, MDPI, 2020, 2071-1050.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001866
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/su12219078
UT WoS 000589441200001
Keywords (in Czech) Úvěrová absorbce; ekonomická přidaná hodnota; stavebnictví; EVA entity; EVA equity; kapitálové náklady
Keywords in English Credit absorption; economic value added; construction; EVA entity; EVA equity; capital costs
Tags FIP_2, RIV20, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 16/12/2020 14:05.
Abstract
The aim is to determine the significance of the difference between the economic value added (EVA) entity and EVA equity indicators on credit absorption by the construction sector in the Czech Republic. The data came from the Albertina database of Bisnode Czech Republic for the period 2012-2018; small and medium-sized enterprises, in particular, were selected.
Abstract (in Czech)
Cílem je zjistit významnost rozdílu mezi ekonomickou přidanou hodnotou (EVA) entity a EVA equity z hlediska absorpce úvěrů stavebním sektorem v České republice. Data pocházejí z databáze Albertina společnosti Bisnode Česká republika za období 2012-2018; byly vybrány zejména malé a střední podniky.
PrintDisplayed: 4/12/2021 02:54