VANÍČKOVÁ, Radka. BUSINESS PLAN - CASE STUDIES. 1. vyd. České Budějovice: VŠTE v ČB, 2020. 116 s. ISBN 978-80-7468-173-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název BUSINESS PLAN - CASE STUDIES
Název česky PODNIKATELSKÝ PLÁN - PŘÍPADOVÉ STUDIE
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 116 s. 2020.
Nakladatel VŠTE v ČB
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-173-8
Klíčová slova česky podnikatelský plán; případová studie; Podniková ekonomika; Ekonomika podniku
Klíčová slova anglicky Business Plan; Case Study; Business Economics; Business Administration
Štítky PPZ
Návaznosti 8110 – 005, projekt VaV.
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 15. 12. 2020 15:11.
Anotace
"Business plan - The case study is designed for students of full-time and combined forms of study of the bachelor's program Business Economics and Business Administration included in the studying plan in the 5th and 6th semester. The purpose of creating the case study is to make a supporting tool for students used to teach the subject Business plan - Case Study intended for the bachelor's form of study in the programs Business Economics and Business Administration. Teaching material for the subject Business Plan - Case Study emphasizes case studies of business plans. It presents practical, unique, innovative, and beneficial support material to help full-time and part-time bachelor's students, lifelong learning (LLL) students, and students of foreign partner schools studying similar or related educational programs focused on Business and Management in the mother language or English. The presented book can be used in teaching as a primary, exemplary, practical written document in a foreign language published in electronic form. One of the methods of qualitative research interpreted in the e-book are Case studies, which are implemented in the educational process at the Institute of Business Strategy, Institute of Technology and Business in České Budějovice in order to apply the acquired knowledge and practical use of modern, innovative forms and teaching methods."
Anotace česky
"Podnikatelský plán - Případová studie je určena studentům prezenční a kombinované formy studia bakalářského programu Podniková ekonomika a Ekonomika podniku zařazeného do studijního plánu v 5. a 6. semestru. Účelem tvorby případové studie je vytvoření podpůrného nástroje pro studenty využívaného k výuce předmětu Podnikatelský plán - případová studie určeného pro bakalářskou formu studia v programech Ekonomika podniku a Podniková ekonomika. Učební materiál pro předmět Podnikatelský plán - případová studie zdůrazňuje význam případových studií podnikatelských plánů. Představuje praktický, jedinečný, inovativní a přínosný podpůrný materiál na pomoc studentům bakalářského studia prezenční i dálkové formy, studentům Centra celoživotního vzdělávání (LLL) a studentům zahraničních partnerských škol studujících podobné nebo související vzdělávací programy zaměřené na podnikání a management v mateřském jazyce nebo angličtině. Předloženou knihu lze použít ve výuce jako primární, příkladný, praktický písemný dokument v cizím jazyce vydaný v elektronické podobě. Jednou z metod kvalitativního výzkumu interpretovaných v e-knize jsou Případové studie, které jsou implementovány do vzdělávacího procesu na Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za účelem uplatňování získaných znalostí a praktického využití moderních, inovativních forem a metod výuky."
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
dr._Vanickova_-_Business_plan-Case_studies.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 15. 12. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., učo 15363
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 9. 2021 05:43