VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC and Jan HEJDA. The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, vol. 10, No 1, p. 319-325. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison
Name in Czech Koncept rovnovážné ceny a hodnoty na volném trhu: Srovnání
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš BRABENEC (203 Czech Republic) and Jan HEJDA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2020, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001830
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000562038200055
Keywords (in Czech) hodnota na volném trhu; rovnovážná cena; hypotéza efektivního trhu; trh nemovitostí; rozvojový projekt
Keywords in English open market value; equilibrium price; efficient market hypothesis; real estate market; development project
Tags FIP_2, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 3/12/2020 11:04.
Abstract
Based on the specifics of the real estate market, the aim of this paper is to determine whether the equilibrium price of a property corresponds with its open market value usually set in the valuation practice and, subsequently, to discuss the potential differences. As a practical example, the theoretical basis of pricing strategies is applied on the real estate market.
Abstract (in Czech)
Na základě specifik realitního trhu je cílem tohoto příspěvku zjistit, zda rovnovážná cena nemovitosti odpovídá její hodnotě na volném trhu, která je obvykle stanovena v oceňovací praxi, a následně diskutovat o možných rozdílech. Jako praktický příklad je na realitním trhu aplikován teoretický základ cenových strategií.
PrintDisplayed: 27/9/2022 20:20