VRBKA, Jaromír. Altman model for prediction of financial health within Polish enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1st ed. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. p. 1198-1205. ISBN 978-605-82433-8-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Altman model for prediction of financial health within Polish enterprises
Name in Czech Altmanův model pro predikci finančního zdraví v polských podnicích
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Istanbul, Turkey, Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020), p. 1198-1205, 8 pp. 2020.
Publisher International Organization Center of Academic Research
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001794
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-605-82433-8-5
UT WoS 000545005700190
Keywords (in Czech) finanční tíseň; bankrot; Z-skóre model; predikce
Keywords in English financial distress; bankruptcy; Z-score model; prediction
Tags FIP_1, RIV20, WOS
Links TL01000349, research and development project.
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 20. 8. 2020 13:56.
Abstract
First of all, the level of individual economic indicators that capture aspects of liquidity, and profitability was investigated. With the help of bankruptcy models that predict the company's future financial difficulties, we will try to discover the causes of bankruptcy. The first part focuses on the definition of basic concepts and procedures in the prediction of the financial health of businesses and individual authors and creators of bankruptcy models in Poland. Subsequently, the methodology by which we proceeded in assessing the economic recovery of Polish companies was determined. Individual companies as stable or unstable in terms of their financial health were identified. In the case of instability, we have further considered what could have been the cause of this instability.
Abstract (in Czech)
Nejprve byla zkoumána úroveň jednotlivých ekonomických ukazatelů zachycujících aspekty likvidity a ziskovosti. S pomocí bankrotních modelů, které předpovídají budoucí finanční potíže společnosti, se pokusíme odhalit příčiny bankrotu. První část je zaměřena na vymezení základních pojmů a postupů při predikci finančního zdraví podniků a jednotlivých autorů a tvůrců bankrotních modelů v Polsku. Následně byla stanovena metodika, podle které jsme postupovali při hodnocení hospodářské obnovy polských společností. Byly identifikovány jednotlivé společnosti jako stabilní nebo nestabilní z hlediska finančního zdraví. V případě nestability jsme dále zvážili, co mohlo být příčinou této nestability.
PrintDisplayed: 1. 12. 2021 20:12