VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ and Josef MAROUŠEK. The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, vol. 12, No 2, p. 167-190. ISSN 1804-171X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate
Name in Czech Vliv mezinárodní ceny ropy na hodnotu směnného kurzu EUR / USD
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr ŠULEŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef MAROUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic, Tomáš Baťa University, 2020, 1804-171X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001790
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000546258100011
Keywords (in Czech) směnný kurz; umělé neuronové sítě; časové řady; konkurenceschopnost
Keywords in English exchange rate; artificial neural networks; time series; competitiveness
Tags FKT, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 18/8/2020 15:27.
Abstract
The aim of this article is to determine to what extent fluctuations in oil prices influence the value of the Euro relative to the value of USD. Data on the EUR/USD exchange rate were used for the analysis, with the time series that follow based on the price of Brent Crude. The research was based on a unified procedure with gradual changes in one parameter, namely in the time series (1, 5, 10 and 30 days), following which a regression analysis using neural networks was performed based on 10,000 networks that were generated for each experimental combination. As a result, eight calculations and eight different outcomes were obtained.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je zjistit, do jaké míry výkyvy cen ropy ovlivňují hodnotu eura vůči hodnotě USD. Pro analýzu byly použity údaje o směnném kurzu EUR / USD, s časovými řadami ceny Brent Crude. Výzkum byl založen na sjednoceném postupu s postupnými změnami v jednom parametru, konkrétně v časových řadách (1, 5, 10 a 30 dní), načež byla provedena regresní analýza pomocí neuronových sítí na základě 10 000 sítí, které byly vygenerovány pro každou z experimentálních kombinací. Výsledkem bylo osm výpočtů a osm různých výsledků.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
The_influence_of_the_international_price_of_oil_on_the_value_of_the_EUR-USD_exchange_rate.pdf   File version Nygrýnová, K. 18/8/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., učo 15579
  • a concrete person Kateřina Nygrýnová, učo 23736
  • a concrete person Mgr. Petr Šuleř, PhD., učo 24786
  • a concrete person prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c., učo 4017
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 31/7/2021 23:42