PAPOUŠKOVÁ, Květa and Martin TELECKÝ. FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. doi: 10.21125/edulearn.2019.1629. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6783-6788. ISBN 978-84-09-12031-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING
Name in Czech Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
Authors PAPOUŠKOVÁ, Květa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martin TELECKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2019.1629, p. 6783-6788, 6 pp. 2019.
Publisher IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001787
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-12031-4
ISSN 2340-1117
UT WoS 000553304901055
Keywords (in Czech) Výzkum; analýza; časový trend; duševní stres; optimalizace
Keywords in English Research; analysis; time Trend; mental stress; optimization
Tags KPV1, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 12/8/2020 12:51.
Abstract
The research deals with the problem of behavior of full-time students at the university. The analysis of the study is focused on Mathematics and Statistics which are generally considered as demanding subjects. Students are not affected by the difficulty of the study in the first year only but also by the time schedule of the teaching during the week. Analysis of the time trend shows the change in students´ activity depending on the chapters taught. Due to the compulsory attendance requirement, we can support the research with relevant data. The aim is to analyze and provide a comprehensive overview of student´s activities and their success rate during the semester. On the bases of previous findings, it is possible to identify which chapters of selected subjects significantly influence the mental stress of students and what subsequent activity course can be expected. The result of the analysis is a proposal for the optimization of the time schedule requirements and appropriate allocation of time funds for both subjects.
Abstract (in Czech)
Výzkum se zabývá problematikou chování studentů denního studia na vysoké škole. Analýza studie je zaměřena na matematiku a statistiku, které jsou obecně považovány za náročné předměty. Studenti nejsou ovlivňováni obtížností studia pouze v prvním ročníku, ale také časovým rozvrhem výuky během týdne. Analýza časového trendu ukazuje změnu aktivity studentů v závislosti na vyučovaných kapitolách. Vzhledem k požadavku povinné účasti můžeme výzkum podpořit relevantními údaji. Cílem je analyzovat a poskytnout ucelený přehled o aktivitách studentů a jejich úspěšnosti v průběhu semestru. Na základě předchozích poznatků je možné identifikovat, které kapitoly vybraných předmětů významně ovlivňují duševní stres studentů a jaký další průběh aktivity lze očekávat. Výsledkem analýzy je návrh optimalizace požadavků časového harmonogramu a vhodné alokace časových prostředků pro oba předměty.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1629.pdf   File version Nygrýnová, K. 12/8/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Martin Telecký, Ph.D., učo 17824
  • a concrete person Ing. Květa Papoušková, učo 23056
  • a concrete person Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 8/5/2021 03:16