VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6515-6518. ISBN 978-84-09-12031-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING
Name in Czech PŘÍKLAD MOTIVAČNÍCH ÚLOH PRO OBOHACENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Authors VYSOKÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2019.1554, p. 6515-6518, 4 pp. 2019.
Publisher IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001786
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-12031-4
ISSN 2340-1117
UT WoS 000553304901158
Keywords (in Czech) Posloupnost; řady; podobné trojúhelníky; plachtění jachty proti větru
Keywords in English Sequence; series; similar triangles; upwind sailing problem
Tags KPV1, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 12/8/2020 10:19.
Abstract
The aim of this paper is to show how to attract the attention of high school students during teaching of non-popular chapters in mathematics by choosing the appropriate motivational example. Great emphasis is placed on the choice of reasonable examples and in order to ensure that the task is brought from real life and that students are curious about the solution itself. The selected themes for this paper are related to concepts of sequences, series and similar triangles. The biggest problem for students is usually translation of the worded task in relation to a real situation into a correct mathematical language and also selection of a method, which will prove effective and appropriate for solution of the problem. As an example, we are discussing upwind sailing of a yacht in the open sea as a possible suitable motivational example. Another aspect of the selection of tasks, which can also be emphasized, is the effort to attract the student attention and, above all, to offer students some new knowledge and experience related to unknown problematic during solving tasks.
Abstract (in Czech)
Cílem této práce je ukázat, jak upoutat pozornost studentů středních škol při výuce nepopulárních kapitol z matematiky výběrem vhodného motivačního příkladu. Velký důraz je kladen na výběr přiměřených příkladů, aby bylo zajištěno, že úkol bude souviset s reálným životem a že studenti budou zvědaví na samotné řešení. Vybraná témata pro tento článek se vztahují k pojmům poloupností, řad a podobných trojúhelníků. Největším problémem pro studenty je obvykle správná formulace úkolu do matematického jazyka a také výběr metody, která bude efektivní a vhodná pro řešení problému. Jako příklad lze uvést plachtění jachty na volném moři proti větru jako možný vhodný motivační příklad. Dalším aspektem výběru úkolů, který lze také zdůraznit, je snaha upoutat pozornost studentů a především nabídnout studentům při řešení úkolů nové znalosti a zkušenosti související s neznámým problémem.
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:45