VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. p. 3337-3344. ISBN 978-84-09-02709-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Simple mathematic modeling in high school teaching
Name in Czech Jednoduché matematické modelování na sředních školách
Authors VYSOKÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2018, p. 3337-3344, 8 pp. 2018.
Publisher IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001770
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000530893703067
Keywords (in Czech) Iterace; přitahující bod; pevný bod; odpuzující bod; orbita; chaos.
Keywords in English Iteration; attracting point; fixed point; sink; orbit; chaos.
Tags KPV1, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 18/6/2020 10:50.
Abstract
The aim of this paper is to suggest the expansion of learning materials designed for university teachers who work with students who have chosen advanced mathematics as an elective, or with high school students who are engaged in mathematics beyond compulsory curriculum. Students will work with examples of mathematical models of simple but real problems. From a certain perspective on solving simple tasks, we can get to concepts such as the fixed points or the attracting orbits and even chaos. Lectures are conducted in such a way that students understand the basic concepts by analysis of graphs associated with these problems. We deliberately chose a topic that is not normally part of lessons and could make mathematics or computer science more varied. Another of the reasons for writing this paper is the gradual discovery of the fact that students have increasingly difficulties with reading the graph and understanding the connection of the graph and the real situation at all. This is an issue that is up to date, it could make mathematics or informatics more interesting, and it certainly deserves attention.
Abstract (in Czech)
Cílem této práce je navrhnout rozšíření učebních materiálů určených pro vysokoškolské učitele, kteří pracují se studenty, kteří si zvolili pokročilou matematiku jako volitelnou, nebo se studenty středních škol, kteří se zabývají matematikou nad rámec povinných učebních osnov. Studenti budou pracovat s příklady matematických modelů jednoduchých, ale reálných problémů. Z určitého pohledu na řešení jednoduchých úkolů se lze dostat k pojmům jako jsou pevné body nebo přitahující orbity a dokonce i chaos. Přednášky jsou vedeny tak, aby studenti porozuměli základním pojmům pomocí analýzy grafů souvisejících s těmito problémy. Záměrně jsme vybrali téma, které obvykle není součástí výuky a mohlo by vést ke zpestření výuky matematiky nebo informatiky. Dalším důvodem pro psaní tohoto článku je postupné objevování skutečnosti, že studenti mají stále větší potíže se čtením z grafu a pochopením souvislosti grafu a reálné situace vůbec. Navíc je toto téma aktuální, mohlo by udělat matematiku nebo informatiku zajímavější a určitě si zaslouží pozornost.
PrintDisplayed: 26/10/2021 15:50