CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Human Resource Management in SMEs in the Czech Republic – Specifics and Key Requirements. In Ing. Jakub Horák; Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.; Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. SHS Web of Confereces: Innovative Economic Symposium 2019 – Potencial of Eurasian Economic Union (IES2019). Volume 73. Les Ulis, France: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. 1-7. ISBN 978-2-7598-9094-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Human Resource Management in SMEs in the Czech Republic – Specifics and Key Requirements
Název česky Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích v České republice - Specifika a klíčové požadavky
Autoři CAHA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan URBAN (203 Česká republika, domácí).
Vydání Volume 73. Les Ulis, France, SHS Web of Confereces: Innovative Economic Symposium 2019 – Potencial of Eurasian Economic Union (IES2019), od s. 1-7, 7 s. 2020.
Nakladatel EDP Sciences - Web of Conferences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-2-7598-9094-1
UT WoS 000648964700036
Klíčová slova česky lidské zdroje; řízení; požadavky; malé a střední podniky (MSP)
Klíčová slova anglicky human resource; management; requirements; SMEs
Štítky NE_RLZ, RIV21, WOS
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 9. 6. 2021 14:36.
Anotace
A frequent problem regarding human resources management in SMEs is that established rules are not followed. This is because managers either do not fully understand the rules or the importance thereof, or because of a lack of professional support or rigorous control by a human resources department. Another reason is that not all SMEs have personnel specialists or HR managers at their disposal, as a consequence of which the control and advisory role falls under the responsibility of line management. The solution to this conundrum may be the adoption of a personnel manual, a document that summarises best practice regarding human resources management based on the experience of professionally managed and financially prosperous small companies. This can be understood to represent a user-friendly methodological guide for the successful implementation of personnel management activities in SMEs by line managers, a guide which includes clearly defined methodological, control and advisory tasks and functions.
Anotace česky
Častým problémem v oblasti řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích je to, že se nedodržují stanovená pravidla. Důvodem je, že manažeři buď úplně nerozumí pravidlům nebo jejich důležitosti, nebo kvůli nedostatku odborné podpory nebo přísné kontroly ze strany oddělení lidských zdrojů. Dalším důvodem je to, že ne všechny malé a střední podniky mají k dispozici personální specialisty nebo personalisty, v důsledku čehož kontrolní a poradenská role spadá do odpovědnosti liniového vedení. Řešením této hádanky může být přijetí personální příručky, dokumentu, který shrnuje osvědčené postupy v oblasti řízení lidských zdrojů na základě zkušeností profesionálně řízených a finančně prosperujících malých společností. To lze chápat jako uživatelsky přívětivého metodického průvodce pro úspěšné provádění činností v oblasti personálního řízení v malých a středních podnicích přímými manažery, který zahrnuje jasně definované metodické, kontrolní a poradenské úkoly a funkce.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Human_Resource_Management_in_SMEs_in_the_Czech_Republic.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 9. 6. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:36