Informační systém VŠTE
DANEL, Roman, Michal ŘEPKA, Zuzana PALKOVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Ján KMEC. EXPERIENCES AND NEW TRENDS IN TEACHING AUTOMATION AND INFORMATICS AT FACULTIES NOT PRIMARILY INVOLVED IN COMPUTER SCIENCE. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. ICERI Proceedings. Španělsko: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 2964-2971. ISBN 978-84-09-14755-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EXPERIENCES AND NEW TRENDS IN TEACHING AUTOMATION AND INFORMATICS AT FACULTIES NOT PRIMARILY INVOLVED IN COMPUTER SCIENCE
Název česky ZKUŠENOSTI A NOVÉ TRENDY V UČITELSKÉ AUTOMATIZACI A INFORMATICE NA FAKULTÁCH, KTERÉ NEJSOU PRIMÁRNĚ ZAHRNUTÉ DO POČÍTAČOVÉ VĚDY
Autoři DANEL, Roman (203 Česká republika, garant, domácí), Michal ŘEPKA (203 Česká republika, domácí), Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Ján KMEC (703 Slovensko, domácí).
Vydání Španělsko, ICERI Proceedings, od s. 2964-2971, 8 s. 2019.
Nakladatel IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10200 1.2 Computer and information sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001764
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-14755-7
ISSN 2340-1095
Klíčová slova česky Výuka programování; videokonferenční systém; vzdálený přístup do laboratoře; digitální média ve výuce; požadavky na absolventy IT
Klíčová slova anglicky Teaching programming; videoconference system; remote access to laboratory; digital media in teaching; requirements for IT graduates
Štítky INF, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 9. 6. 2020 15:14.
Anotace
In this paper experiences with the teaching of informatics and automation at faculties not primarily involved in computer science are presented. The aim of the education is to prepare graduates who are not just "pure" programmers and have wider knowledge to be applicable mainly to manufacturing companies. Graduates, in addition to computer science and automation, also get a basic overview of management, marketing, project management, business economics, and process management. From our experience, we know that companies in industry ask for this type of graduates. This paper brings analyse the requirements of practice for IT graduates and the view of graduates on lessons. The discussion about pros and cons of using digital media is also included. Experiences with using videoconference system and robots Bioloid for support teaching of programming, automation or math and also remote access to laboratory summarize new trends in teaching automation.
Anotace česky
V článku jsou prezentovány zkušenosti s výukou informatiky a automatizace na fakultách, které se primárně nezabývají informatikou. Cílem vzdělávání je připravit absolventy, kteří nejsou jen „čistí“ programátoři a mají širší znalosti, aby se dali aplikovat hlavně na výrobní společnosti. Absolventi kromě výpočetní techniky a automatizace získají také základní přehled o řízení, marketingu, projektovém řízení, podnikové ekonomice a procesním řízení. Z našich zkušeností víme, že firmy v průmyslu si tento typ absolventů žádají. Tato práce přináší analýzu požadavků praxe pro absolventy IT a pohled absolventů na výuku. Zahrnuta je také diskuse o výhodách a nevýhodách používání digitálních médií.
Zobrazeno: 24. 10. 2021 11:53