HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 3, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13030060.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison
Název česky Metody support vector machine a umělé neuronové sítě používané při vývoji modelů predikce bankrotu a jejich srovnání
Autoři HORÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Petr ŠULEŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Risk and Financial Management, Basel, Switzerland, MDPI, 2020, 1911-8066.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001754
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13030060
UT WoS 000523491700001
Klíčová slova česky neuronové sítě; support vector machine; bankrotní model; predikce; bankrot
Klíčová slova anglicky neural networks; support vector machine; bankruptcy model; prediction; bankruptcy
Štítky FIP_2, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 4. 6. 2020 11:21.
Anotace
The objective of this paper is to create a model for predicting potential bankruptcy of companies using suitable classification methods, namely Support Vector Machine and artificial neural networks, and to evaluate the results of the methods used.
Anotace česky
Cílem této práce je vytvořit model pro predikci možného bankrotu společností pomocí vhodných klasifikačních metod, konkrétně Support Vector Machine a umělých neuronových sítí, a zhodnotit výsledky použitých metod.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 13:59