MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ and Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2020, vol. 22, březen, p. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies
Name in Czech Techno-ekonomické hodnocení nakládání s bramborovým odpadem v rozvojových ekonomikách
Authors MAROUŠEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution), Katarína VALÁŠKOVÁ (703 Slovakia) and Pavol KRÁL (703 Slovakia).
Edition Clean Technologies and Environmental Policy, New York, USA, Springer, 2020, 1618-954X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001753
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10098-020-01835-w
UT WoS 000521027200001
Keywords (in Czech) správa biologického odpadu; technicko-ekonomické hodnocení; bioekonomie; brambory; udržitelnost
Keywords in English biowaste management; techno-economic assessment; bioeconomy; potato; sustainability
Tags FIP_1, RIV20, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 4/6/2020 11:02.
Abstract
The warming climate results in higher losses in potato production, storage and processing, especially in developing countries. Feeding, anaerobic fermentation, combustion, composting and charring of potato peels with reject potatoes were analyzed on a pilot scale. It was revealed that feeding is the most promising alternative.
Abstract (in Czech)
Teplé klima má za následek vyšší ztráty ve výrobě, skladování a zpracování brambor, zejména v rozvojových zemích. V pilotním měřítku bylo analyzováno krmení, anaerobní kvašení, spalování, kompostování a zuhelnatění bramborových slupek s odmítnutými brambory. Bylo zjištěno, že krmení je nejslibnější alternativou.
PrintDisplayed: 29/11/2021 19:20