MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ a Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2020, roč. 22, březen, s. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies
Název česky Techno-ekonomické hodnocení nakládání s bramborovým odpadem v rozvojových ekonomikách
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí), Katarína VALÁŠKOVÁ (703 Slovensko) a Pavol KRÁL (703 Slovensko).
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, New York, USA, Springer, 2020, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001753
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10098-020-01835-w
UT WoS 000521027200001
Klíčová slova česky správa biologického odpadu; technicko-ekonomické hodnocení; bioekonomie; brambory; udržitelnost
Klíčová slova anglicky biowaste management; techno-economic assessment; bioeconomy; potato; sustainability
Štítky FIP_1, RIV20, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 4. 6. 2020 11:02.
Anotace
The warming climate results in higher losses in potato production, storage and processing, especially in developing countries. Feeding, anaerobic fermentation, combustion, composting and charring of potato peels with reject potatoes were analyzed on a pilot scale. It was revealed that feeding is the most promising alternative.
Anotace česky
Teplé klima má za následek vyšší ztráty ve výrobě, skladování a zpracování brambor, zejména v rozvojových zemích. V pilotním měřítku bylo analyzováno krmení, anaerobní kvašení, spalování, kompostování a zuhelnatění bramborových slupek s odmítnutými brambory. Bylo zjištěno, že krmení je nejslibnější alternativou.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 14:43