KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ and Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, vol. 12, No 1, p. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors
Name in Czech Zůstat finančně zdravý a konkurenceschopný: Role finančních prediktorů
Authors KLIEŠTIK, Tomáš (703 Slovakia, guarantor), Katarína VALÁŠKOVÁ (703 Slovakia), George LAZAROIU (642 Romania), Mária KOVÁČOVÁ (703 Slovakia) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic, Tomáš Baťa University, 2020, 1804-171X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001752
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.7441/joc.2020.01.05
UT WoS 000522685200006
Keywords (in Czech) konkurenceschopnost; predikce bankrotu; finanční tíseň; finanční poměr; země východní Evropy
Keywords in English competitiveness; bankruptcy predicion; financial distress; financial ratio; Eastern European countries
Tags FIP_2, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 1/6/2020 13:58.
Abstract
This paper aims to analyse and compare financial ratios used in the models of transition countries. The analysis focuses on the prediction of the future financial development of a particular enterprise as well as the determination of potential dependencies among the nation in consideration of financial ratios and country of origin.
Abstract (in Czech)
Tento článek si klade za cíl analyzovat a porovnat finanční poměry používané v modelech transformujících se zemí. Analýza se zaměřuje na predikci budoucího finančního vývoje konkrétního podniku, jakož i na stanovení potenciálních závislostí mezi národem s ohledem na finanční poměry a zemi původu.
PrintDisplayed: 30/11/2021 09:41