Informační systém VŠTE
CEPEL, Martin, Jan DVORSKÝ, Elena GREGOVÁ and Jaromír VRBKA. Business environment quality model in the SME segment. Transformations in Business & Economics. Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2020, vol. 19, No 1, p. 262-283. ISSN 1648-4460.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Business environment quality model in the SME segment
Name in Czech Model kvality podnikatelského prostředí v segmentu MSP
Authors CEPEL, Martin (703 Slovakia), Jan DVORSKÝ (203 Czech Republic, guarantor), Elena GREGOVÁ (203 Czech Republic) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Transformations in Business & Economics, Vilnius, Lithuania, Vilnius University, 2020, 1648-4460.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Lithuania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001751
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000520083200014
Keywords (in Czech) podnikání; faktory; kvalita podnikatelského prostředí
Keywords in English entrepreneurship; factors; quality of the business environment
Tags MIE, RIV20, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 4. 6. 2020 10:30.
Abstract
The aim of the paper is to construct and interpret a structural model of correlations between the business environment quality and factors determining the quality of the business environment. Regarding the defined aim, authors have designed an online questionnaire in order to gain attitudes from enterprises operating in the SME segment.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je vytvořit a interpretovat strukturální model korelace mezi kvalitou podnikatelského prostředí a faktory určujícími kvalitu podnikatelského prostředí. Pokud jde o definovaný cíl, autoři vytvořili online dotazník, aby získali postoje od podniků působících v segmentu MSP.
Displayed: 20. 1. 2022 06:04