HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Ivan KOPAL, Júlia LITECKÁ, Milan KADNÁR, Ján KMEC and Zuzana PALKOVÁ. Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020, vol. 400, No 2020, p. 91-105. ISSN 1012-0386. doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.400.91.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method
Name in Czech Predikce zkrácení a velikosti zrna materiálu po vytlačování metodou ecap
Authors HARNIČÁROVÁ, Marta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivan KOPAL (703 Slovakia), Júlia LITECKÁ (703 Slovakia), Milan KADNÁR (703 Slovakia), Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution) and Zuzana PALKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Defect and Diffusion Forum, Switzerland, Trans Tech Publications Ltd, 2020, 1012-0386.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001738
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.400.91
Keywords (in Czech) Metoda ECAP; velikost zrn; drsnost povrchu; struktura
Keywords in English ECAP method; grain size; surface roughness; structure
Tags HYD, RIV20, SCOPUS
Links LTC17051, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 14. 5. 2020 14:36.
Abstract
Equal channel angular pressing (ECAP) is a widespread severe plastic deformation (SPD) method to fabricate ultrafine-grained bulk materials. In the field of materials engineering, this method has already experienced rapid development over the past few decades. In this research, the authors sought to create a prediction of shortening and the material particle size after extrusion using ECAP. Behaviours of essential functions are analysed here on samples of pure copper Cu 99.9. It is the measurement and analytical processing of changes in the values of selected structural and mechanical parameters depending on the reduction of the structural granularity. Parameters such as deformation speed, deformation work and ECAP mechanical performance are also included in the results. The change in structure and mechanical parameters is also newly demonstrated by measuring the change in the velocity of the longitudinal ultrasound wave during the experimental passes. Based on the results obtained, new computational algorithms for Excel and Matlab were developed. The algorithms developed here contain many new findings, conclusions and derivations addressing the integrity of the surface with the inner structure of materials. Algorithms are very well-suited for obtaining results on different materials quickly, for predicting and checking measured values, and for designing optimal measurement technology parameters for the ECAP method.
Abstract (in Czech)
Úhlové lisování s rovným kanálem (ECAP) je široce rozšířená metoda těžké plastové deformace (SPD) pro výrobu ultrajemných zrnitých sypkých materiálů. V oblasti materiálového inženýrství tato metoda zaznamenala v posledních několika desetiletích rychlý rozvoj. V tomto výzkumu se autoři snažili vytvořit predikci zkrácení a velikosti částic materiálu po vytlačování pomocí ECAP. Chování základních funkcí se zde analyzuje na vzorcích čisté mědi Cu 99.9. Jedná se o měření a analytické zpracování změn hodnot vybraných strukturálních a mechanických parametrů v závislosti na snížení strukturální granularity. Do výsledků jsou také zahrnuty parametry, jako je rychlost deformace, deformační práce a mechanická výkonnost ECAP. Změna struktury a mechanických parametrů je také nově demonstrována měřením změny rychlosti podélné ultrazvukové vlny během experimentálních průchodů. Na základě získaných výsledků byly vyvinuty nové výpočetní algoritmy pro Excel a Matlab. Algoritmy vyvinuté zde obsahují mnoho nových nálezů, závěrů a derivací, které se zabývají integritou povrchu s vnitřní strukturou materiálů. Algoritmy jsou velmi vhodné pro rychlé získání výsledků na různých materiálech, pro predikci a kontrolu naměřených hodnot a pro návrh optimálních parametrů technologie měření pro metodu ECAP.
PrintDisplayed: 25. 1. 2022 03:47