VRBKA, Jaromír a Svetlana ASHMARINA. Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7468-152-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts
Název česky Bonita podniku a předcházení rizikům zadlužení
Autoři VRBKA, Jaromír a Svetlana ASHMARINA.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 182 s. 2019.
Nakladatel Institute of Technology and Business in České Budějovice
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-152-3
Klíčová slova česky bonita obchodních partnerů, finanční tíseň; shluková analýza; umělé neuronové sítě; finanční analýza; komplexní hodnocení; dvoustupňová metoda hodnocení
Klíčová slova anglicky business partners´ creditworthiness; financial distress; cluster analysis; artificial neural networks; financial analysis; comprehensive assessment; two-stage assessment method
Štítky FIP_1
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 15. 4. 2020 11:31.
Anotace
This monograph focuses on creditworthiness with respect to cash-flow solvency and, at the same time, financial distress analysed in view of creditworthiness of business partners. The key goal of the monograph is to devise a method of very rapid assessment of creditworthiness of business partners. The analysis comes up with specific recommendations to assessors appointed to business partners’ creditworthiness assessment. Two-Stage method has been developed for the enterprise creditworthiness assessment.
Anotace česky
Tato monografie se zaměřuje na bonitu s ohledem na solventnost peněžních toků a zároveň analyzuje finanční potíže s ohledem na bonitu obchodních partnerů. Klíčovým cílem monografie je vymyslet metodu velmi rychlého posouzení bonity obchodních partnerů. Analýza přichází s konkrétními doporučeními pro hodnotitele jmenovanými pro hodnocení bonity obchodních partnerů. Pro hodnocení bonity podniku byla vyvinuta dvoustupňová metoda.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2021 11:19