VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ and Jakub HORÁK. Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1st ed. Prague: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, 2019. p. 1017 - 1028. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field
Name in Czech Analýza společností působícíh ve stavebním průmyslu v České republice pomocí Kohonenových sítí - identifikace leaderů oboru
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr ŠULEŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jakub HORÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Prague, Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), p. 1017 - 1028, 12 pp. 2019.
Publisher OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001725
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-245-2316-3
Doi http://dx.doi.org/10.18267/pr.2019.dvo.2316.0
UT WoS 000518586600081
Keywords (in Czech) Kohonenova síť; stavební průmysl; klastrová analýza; leadeři oboru; národní hospodářství
Keywords in English Kohonen network; construction industry; cluster analysis; leaders in the field; national economy
Tags FIP_2, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 15/4/2020 13:02.
Abstract
This contribution aims to analyse the entire construction industry in the Czech Republic using a modern innovative method, artificial intelligence - Kohonen networks. Leaders of the industry are identified. It can be stated that a relatively small group of companies strongly influences the construction industry development and thus the development of the entire national economy.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat celé stavební odvětví v České republice pomocí moderní inovativní metody, umělé inteligence - Kohonenových sítí. Jsou identifikováni leadeři odvětví. Lze konstatovat, že relativně malá skupina společností silně ovlivňuje vývoj ve stavebnictví, a tím i vývoj celé národní ekonomiky.
PrintDisplayed: 29/11/2021 19:13