NÁHLÍK, Tomáš. Fishsperm Analysis. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. p. 824 - 833. ISBN 978-80-227-4983-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fishsperm Analysis
Name in Czech Analýza rybích spermií
Authors NÁHLÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings, p. 824 - 833, 10 pp. 2020.
Publisher Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10306 Optics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001722
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4983-1
Keywords (in Czech) Rybí spermie; obrazová analýza; měření
Keywords in English Fishsperm; image analysis; measurement
Tags FYS_z, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 8/4/2020 10:40.
Abstract
Modern fishery and aquaculture need the support of image processing for analysis of the health status of fish sperms to produce high-quality population. This manuscript describes some problems during imaging of the sperm cells and presents methods of image processing for automatic detection of the cell. The article also describes which features of the sperm should be measured.
Abstract (in Czech)
Moderní rybolov a akvakultura potřebují podporu zpracování obrazu pro analýzu zdravotního stavu rybích spermií za účelem produkce vysoce kvalitní populace. Tento rukopis popisuje některé problémy při zobrazování spermií a představuje metody zpracování obrazu pro automatickou detekci buňky. Článek také popisuje, které charakteristiky spermií by měly být měřeny.
PrintDisplayed: 5/2/2023 05:11