KRMELOVÁ, Vladimíra, Ivan KOPAL, Mária GAVENDOVÁ, Ivan LABAJ, Ján KRMELA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Peter HYBLER a Tomáš ZATROCH. A Study of the Effect of the Quinacridone Pigment Content and Storage Time on the Process of Crystallization of Pre-oriented Polypropylene/Quinacridone Fibres. Advanced Structured Materials. Switzerland: Springer, 2020, roč. 124, č. 2020, s. 321-336. ISSN 1869-8433. doi:10.1007/978-3-030-39062-4_26.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A Study of the Effect of the Quinacridone Pigment Content and Storage Time on the Process of Crystallization of Pre-oriented Polypropylene/Quinacridone Fibres
Název česky Studie vlivu obsahu chinakridonového pigmentu a doby skladování na proces krystalizace předem orientovaných vláken polypropylenu / chinakridonu
Autoři KRMELOVÁ, Vladimíra (703 Slovensko, garant), Ivan KOPAL (703 Slovensko), Mária GAVENDOVÁ (703 Slovensko), Ivan LABAJ (703 Slovensko), Ján KRMELA (703 Slovensko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Peter HYBLER (703 Slovensko) a Tomáš ZATROCH (703 Slovensko).
Vydání Advanced Structured Materials, Switzerland, Springer, 2020, 1869-8433.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-39062-4_26
Klíčová slova česky Krystalinita polymerů; diferenciální skenovací kalorimetrie; polypropylenová vlákna; chinakridonové pigmenty
Klíčová slova anglicky Crystallinity of polymers; Differential scanning kalorimetry; Polypropylene fibres; Quinacridone pigments
Štítky MIN, RIV19, SCOPUS
Návaznosti LTC17051, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:44.
Anotace
The quinacridone pigment family presents a broad group of organic pigments commonly employed for various colourant applications. Furthermore, they are also acting as high-effective nucleating agents with a significant effect on the process of crystallization of polyolefins and thus affecting most of their physical properties. The presented work is focused on the practically uninvestigated field of research of the effect of storage time on the crystallization of pre-oriented polypropylene fibres with different content of the quinacridone pigment, intended for textiles for niche applications. Based on the results of the analysis of differential scanning calorimetry, performed in the time period of 35 days from the date of manufacture of fibres with a periodicity of 7 days, the dependence of their crystallinity, crystallization and melting temperature on the storage time as well as on the quinacridone content were studied. High-reliable predictive models of these dependencies, suitable for practical application in the textile industry, were created.
Anotace česky
Skupina chinakridonových pigmentů představuje širokou skupinu organických pigmentů běžně používaných pro různé aplikace barviv. Kromě toho také působí jako vysoce účinná nukleační činidla s významným účinkem na proces krystalizace polyolefinů a ovlivňující tak většinu jejich fyzikálních vlastností. Předkládaná práce je zaměřena na prakticky neinvestovaný obor výzkumu vlivu doby skladování na krystalizaci pre-orientovaných polypropylenových vláken s různým obsahem chinakridonového pigmentu, určených pro textilie pro nika aplikace. Na základě výsledků analýzy diferenciální skenovací kalorimetrie, prováděné v časovém období 35 dnů od data výroby vláken s periodicitou 7 dní, závislost jejich krystalinity, krystalizace a teploty tání na době skladování stejně jako obsah chinakridonu byl studován. Byly vytvořeny vysoce spolehlivé prediktivní modely těchto závislostí, vhodné pro praktické použití v textilním průmyslu.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 03:40