FIELDEN, Anna, Lucia MICHÁLKOVÁ, Jaromír VRBKA and Maria LYAKINA. Smart sustainable data-driven manufacturing: Cyber-physical production systems and internet of things sensing networks. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 7, No 4, p. 7-13. ISSN 2377-0996. doi:10.22381/JSME7420191.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Smart sustainable data-driven manufacturing: Cyber-physical production systems and internet of things sensing networks
Name in Czech Inteligentní udržitelná výroba založená na datech: Cyber-fyzikální produkční systémy a snímání sítí internetu věcí
Authors FIELDEN, Anna (840 United States of America, guarantor), Lucia MICHÁLKOVÁ (703 Slovakia), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Maria LYAKINA (643 Russian Federation).
Edition Journal of Self-Governance and Management Economics, New York, USA, Addleton Academic Publishers, 2019, 2377-0996.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001704
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.22381/JSME7420191
Keywords (in Czech) chytrý; udržitelný; datově orientovaný; výrobní; internet věcí
Keywords in English smart; sustainable; data-driven; manufacturing; internet of things
Tags CTR_a, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:34.
Abstract
The purpose of this study is to empirically examine smart sustainable data-driven manufacturing. Authors performed analyses and made estimates regarding development priorities in marketing and customer experience management, current development projects in marketing organizations, current development priorities in sales organizations, future workforce strategies, industries overall, and how industrial companies are getting closer to customers. The structural equation modeling technique was used to test the research model.
Abstract (in Czech)
Účelem této studie je empiricky prozkoumat inteligentní udržitelnou výrobu založenou na datech. Autoři provedli analýzy a provedli odhady týkající se rozvojových priorit v oblasti marketingu a řízení zákaznických zkušeností, současných rozvojových projektů v marketingových organizacích, současných rozvojových priorit v obchodních organizacích, budoucích strategií pracovních sil, průmyslových odvětví celkově a toho, jak průmyslové společnosti se přibližují k zákazníkům. K testování výzkumného modelu byla použita technika modelování strukturální rovnice.
PrintDisplayed: 8/8/2022 13:23