KARKOVÁ, Monika. Analysis of input - output elements in the process of water jet technology and proposal the possibility of waste elimination. In Bc. Štefan Fejedelem. 10th Anniversary of ICTEP2019 International Council on Technologies of Environmental Protection. October 2019. Košice: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. p. 133-137. ISBN 978-1-72814-925-7. doi:10.1109/ICTEP48662.2019.8968983.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of input - output elements in the process of water jet technology and proposal the possibility of waste elimination.
Name in Czech Analýza vstupno - výstupních elementů v procesu využívaní technologie vodního paprsku a návrh možností eliminace odpadů
Authors KARKOVÁ, Monika (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition October 2019. Košice, 10th Anniversary of ICTEP2019 International Council on Technologies of Environmental Protection, p. 133-137, 5 pp. 2019.
Publisher Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20700 2.7 Environmental engineering
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001700
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-1-72814-925-7
Doi http://dx.doi.org/10.1109/ICTEP48662.2019.8968983
Keywords (in Czech) vodní paprsek; vstupní elementy; výstupní elementy; moduly
Keywords in English water jet; input elements; output elements; moduls
Tags EDS, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 27/2/2020 08:09.
Abstract
This paper deals with the analysis of inputoutput elements in the process of using water jet technology. It analyses in detail the individual parts of the process, ie input, production and output in terms of analysis of logistic flows and the direction of the production process of the final product. It focuses on individual modules that can be tracked and edited. By implementing control modules in the production process, it is possible to prevent the generation of waste in the production process using the technology.
Abstract (in Czech)
Tato práce se zabývá analýzou vstupních prvků v procesu s využitím technologie vodního paprsku. Podrobně analyzuje jednotlivé části procesu, tj. vstup, výrobu a výstup z hlediska analýzy logistických toků a směru výrobního procesu finálního produktu. Zaměřuje se na jednotlivé moduly, které lze sledovat a upravovat. Implementací kontrolních modulů do výrobního procesu je možné zabránit vzniku odpadu ve výrobním procesu.
PrintDisplayed: 20/1/2022 07:02