DANEL, Roman, Michal ŘEPKA, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ and Marta HARNIČÁROVÁ. Innovation of dispatching information system in underground gas storage třanovice including involvement of students in solving partial problems. In Doucek Petr, Chroust Gerhard, Oškrdal Václav. IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Linz, Austria: Trauner Verlag Universitat, 2019. p. 119 - 126. ISBN 978-3-99062-590-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Innovation of dispatching information system in underground gas storage třanovice including involvement of students in solving partial problems
Name in Czech Inovace z dispečerského informačního systému do podzemního zásobníku plynu Třanovice včetně zapojení studentů při řešení dílčích problémů
Authors DANEL, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal ŘEPKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Linz, Austria, IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World, p. 119 - 126, 8 pp. 2019.
Publisher Trauner Verlag Universitat
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10405 Electrochemistry
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001693
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-3-99062-590-3
Keywords (in Czech) Dispečerský informační systém; bilance toku plynu; SCADA; podzemní skladování plynu (UGS); převod jazyka Visual Basic 6 na Visual BasicNET
Keywords in English Dispatching information systém; Gas flow balance; SCADA; Underground gas storage (UGS); Visual Basic 6 to Visual BasicNET conversion
Tags RIV19, SCOPUS, TMO
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 24/2/2020 14:50.
Abstract
The article describes the innovation of the dispatching information system operated in the underground gas storage Třanovice, Innogy. The primary objectives of the system are to monitor gas flow, monitor the status of gas reserves in the underground storage and calculate and present balance sheets. In 2009-2012, technologies of underground gas storage were modernized, which also caused changes in the information system. This eventually led to the need to upgrade the information system - updating operating documentation and solving obsolete technical and software resources. The solution of the innovation was successfully joined by students who dealt with partial tasks in the form of diploma theses. © 2019 Innovation and Transformation in a Digital World. All Rights Reserved
Abstract (in Czech)
Článek popisuje inovaci dispečerského informačního systému provozovaného v podzemním zásobníku plynu Třanovice, Innogy. Primárním cílem systému je sledovat tok plynu, sledovat stav zásob plynu v podzemním zásobníku a vypočítat a prezentovat rozvahy. V letech 2009-2012 byly modernizovány technologie podzemního skladování plynu, což také způsobilo změny v informačním systému. To nakonec vedlo k potřebě upgradovat informační systém - aktualizace provozní dokumentace a řešení zastaralých technických a softwarových prostředků. K řešení inovací se úspěšně připojili studenti, kteří řešili dílčí úkoly formou diplomových prací. © 2019 Inovace a transformace v digitálním světě. Všechna práva vyhrazena
PrintDisplayed: 25/1/2022 03:43