DANEL, Roman, Michal ŘEPKA, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Marta HARNIČÁROVÁ. Innovation of dispatching information system in underground gas storage třanovice including involvement of students in solving partial problems. In Doucek Petr, Chroust Gerhard, Oškrdal Václav. IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Linz, Austria: Trauner Verlag Universitat, 2019. s. 119 - 126. ISBN 978-3-99062-590-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Innovation of dispatching information system in underground gas storage třanovice including involvement of students in solving partial problems
Název česky Inovace z dispečerského informačního systému do podzemního zásobníku plynu Třanovice včetně zapojení studentů při řešení dílčích problémů
Autoři DANEL, Roman (203 Česká republika, garant, domácí), Michal ŘEPKA (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Linz, Austria, IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World, od s. 119 - 126, 8 s. 2019.
Nakladatel Trauner Verlag Universitat
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10405 Electrochemistry
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001693
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-3-99062-590-3
Klíčová slova česky Dispečerský informační systém; bilance toku plynu; SCADA; podzemní skladování plynu (UGS); převod jazyka Visual Basic 6 na Visual BasicNET
Klíčová slova anglicky Dispatching information systém; Gas flow balance; SCADA; Underground gas storage (UGS); Visual Basic 6 to Visual BasicNET conversion
Štítky RIV19, SCOPUS, TMO
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 24. 2. 2020 14:50.
Anotace
The article describes the innovation of the dispatching information system operated in the underground gas storage Třanovice, Innogy. The primary objectives of the system are to monitor gas flow, monitor the status of gas reserves in the underground storage and calculate and present balance sheets. In 2009-2012, technologies of underground gas storage were modernized, which also caused changes in the information system. This eventually led to the need to upgrade the information system - updating operating documentation and solving obsolete technical and software resources. The solution of the innovation was successfully joined by students who dealt with partial tasks in the form of diploma theses. © 2019 Innovation and Transformation in a Digital World. All Rights Reserved
Anotace česky
Článek popisuje inovaci dispečerského informačního systému provozovaného v podzemním zásobníku plynu Třanovice, Innogy. Primárním cílem systému je sledovat tok plynu, sledovat stav zásob plynu v podzemním zásobníku a vypočítat a prezentovat rozvahy. V letech 2009-2012 byly modernizovány technologie podzemního skladování plynu, což také způsobilo změny v informačním systému. To nakonec vedlo k potřebě upgradovat informační systém - aktualizace provozní dokumentace a řešení zastaralých technických a softwarových prostředků. K řešení inovací se úspěšně připojili studenti, kteří řešili dílčí úkoly formou diplomových prací. © 2019 Inovace a transformace v digitálním světě. Všechna práva vyhrazena
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 02:23