Informační systém VŠTE
JUNGA, Petr, Jaromír VRBKA and Tomáš KRULICKÝ. Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 101-106. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology
Name in Czech Stanovení výše finančního protiplnění v případě vyvlastnění zemědělského pozemku – nová metodika
Authors JUNGA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001676
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000507312800018
Keywords (in Czech) metoda kapitalizace výdělku; vyvlastnění; poškození; finanční kompenzace; sestavení modelu; zemědělská půda; investiční plán
Keywords in English method of capitalization of earnings; expropriation; damage; financial compensations; build-up model; agricultural land; investment plan
Tags FIP_2, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:14.
Abstract
The objective of the contribution is to propose new methodology for determining financial compensations for the damage caused by expropriation of agricultural land. Using the methodology, all aspects affected by the expropriation of agricultural land are considered. It was concluded that the current methodology is “unfair” to the owner of the expropriated land in many aspects.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je navrhnout novou metodiku pro stanovení finančních náhrad za škody způsobené vyvlastněním zemědělské půdy. S využitím této metodiky jsou brány v úvahu všechny aspekty ovlivněné vyvlastněním zemědělské půdy. Byl učiněn závěr, že současná metodika je v mnoha aspektech „nespravedlivá“ k vlastníkovi vyvlastněné půdy.
Displayed: 5/12/2021 12:05