JUNGA, Petr, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 101-106. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology
Název česky Stanovení výše finančního protiplnění v případě vyvlastnění zemědělského pozemku – nová metodika
Autoři JUNGA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Tomáš KRULICKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001676
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000507312800018
Klíčová slova česky metoda kapitalizace výdělku; vyvlastnění; poškození; finanční kompenzace; sestavení modelu; zemědělská půda; investiční plán
Klíčová slova anglicky method of capitalization of earnings; expropriation; damage; financial compensations; build-up model; agricultural land; investment plan
Štítky FIP_2, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:14.
Anotace
The objective of the contribution is to propose new methodology for determining financial compensations for the damage caused by expropriation of agricultural land. Using the methodology, all aspects affected by the expropriation of agricultural land are considered. It was concluded that the current methodology is “unfair” to the owner of the expropriated land in many aspects.
Anotace česky
Cílem příspěvku je navrhnout novou metodiku pro stanovení finančních náhrad za škody způsobené vyvlastněním zemědělské půdy. S využitím této metodiky jsou brány v úvahu všechny aspekty ovlivněné vyvlastněním zemědělské půdy. Byl učiněn závěr, že současná metodika je v mnoha aspektech „nespravedlivá“ k vlastníkovi vyvlastněné půdy.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 12:29