HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ and Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace (Analysis of the current state of the labour market in the context of digitalization, automation and robotization). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, vol. 9, No 2, p. 44-52. ISSN 1805-0603.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace
Name (in English) Analysis of the current state of the labour market in the context of digitalization, automation and robotization
Authors HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ and Jaromír VRBKA.
Edition Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, 1805-0603.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) ekonomický sektor; vzdělanostní struktura; zaměstnanost; Průmysl 4.0; trh práce
Keywords in English economic sector; educational structure; employment; Industry 4.0; labour market
Tags ERIH, MIE
Links TL02000136, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 21. 1. 2020 09:05.
Abstract
Cílem tohoto článku je analyzovat současný stav trhu práce v České republice, který je ovlivněn čtvrtou průmyslovou revolucí. Údaje pocházejí z veřejné databáze Českého statistického úřadu. Článek analyzuje data a informace o struktuře zaměstnanosti, míře nezaměstnanosti, zaměstnanosti v sektoru, věku a vzdělanostní struktuře obyvatelstva. Vývoj jednotlivých ukazatelů pak analyzují odborní hodnotitelé - ekonomové.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to analyze the current state of the labor market in the Czech Republic, which is influenced by the fourth industrial revolution. The data come from the public database of the Czech Statistical Office. The paper analyzes data and information on the structure of employment, unemployment rate, sector employment, age and educational structure of the population. Developments of individual indicators are then analyzed by expert evaluators - economists.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 12:31