HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace
Název anglicky Analysis of the current state of the labour market in the context of digitalization, automation and robotization
Autoři HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA.
Vydání Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, 1805-0603.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky ekonomický sektor; vzdělanostní struktura; zaměstnanost; Průmysl 4.0; trh práce
Klíčová slova anglicky economic sector; educational structure; employment; Industry 4.0; labour market
Štítky ERIH, MIE
Návaznosti TL02000136, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 21. 1. 2020 09:05.
Anotace
Cílem tohoto článku je analyzovat současný stav trhu práce v České republice, který je ovlivněn čtvrtou průmyslovou revolucí. Údaje pocházejí z veřejné databáze Českého statistického úřadu. Článek analyzuje data a informace o struktuře zaměstnanosti, míře nezaměstnanosti, zaměstnanosti v sektoru, věku a vzdělanostní struktuře obyvatelstva. Vývoj jednotlivých ukazatelů pak analyzují odborní hodnotitelé - ekonomové.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to analyze the current state of the labor market in the Czech Republic, which is influenced by the fourth industrial revolution. The data come from the public database of the Czech Statistical Office. The paper analyzes data and information on the structure of employment, unemployment rate, sector employment, age and educational structure of the population. Developments of individual indicators are then analyzed by expert evaluators - economists.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 00:21