VRBKA, Jaromír a Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, roč. 13, č. 2, s. 56-67. ISSN 1337-0839.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods
Název česky Vyhodnocení účinků intervenčních programů pro nezaměstnané: Přehled metod
Autoři VRBKA, Jaromír a Georgeta Anca Petre LUTAN.
Vydání Ekonomicko-manazerske spektrum, Žilina, University of Zilina, 2019, 1337-0839.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky kontrafaktuální hodnocení; kvazi-experimentální metody; intervence; nezaměstnaný uchazeč o zaměstnání
Klíčová slova anglicky counterfactual evaluation; quasi-experimental methods; intervention; unemployed jobseeker
Štítky ERIH, FIP_1
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 20. 1. 2020 09:35.
Anotace
To assess the impact of policy instruments for the specific target group of unemployed jobseekers, various statistical and econometric methods are usually used, the most commonly used of which are unambiguously counterfactual methods. Their principle lies in creating a counterfactual situation, which estimates what would have happened in the absence of intervention. In this paper, the authors provide an overview of the methods of creating this control group and consequent evaluation of the effect of the programs and also analyze the use of methods in studies conducted in the EU Member States.
Anotace česky
K posouzení dopadu politických nástrojů na konkrétní cílovou skupinu nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání se obvykle používají různé statistické a ekonometrické metody, z nichž nejčastěji používané jsou jednoznačně kontrafaktuální metody. Jejich princip spočívá ve vytvoření kontrafaktuální situace, která odhaduje, co by se stalo, kdyby nedošlo k zásahu. V tomto článku autoři poskytují přehled metod k vytvoření této kontrolní skupiny a následného vyhodnocení účinku programů a také analyzují použití metod ve studiích prováděných v členských státech EU.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 10:43