STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ a Sowmya SHREEDHAR. Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. USA: Taylor and Francis Inc., 2020, roč. 42, č. 2, s. 212-218. ISSN 1556-7036. doi:10.1080/15567036.2019.1587066.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities
Název česky Pokroky v suché fermentaci rozšiřují možnosti nakládání s biologickými odpady
Autoři STEHEL, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí) a Sowmya SHREEDHAR (356 Indie, domácí).
Vydání Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, USA, Taylor and Francis Inc. 2020, 1556-7036.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20704 Energy and fuels
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001653
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2019.1587066
UT WoS 000499743200006
Klíčová slova česky Bioekonomie; bioplyn; suchá fermentace; dezintegrace fytomasy; řízení procesů
Klíčová slova anglicky Bioeconomy; biogas; dry fermentation; phytomass disintegration; Process management
Štítky RIV19, SCOPUS, SMA, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:39.
Anotace
It was repeatedly and independently confirmed that processing of biowaste via dry fermentation technology is less capital demanding compared to a conventional (also known as continuous, wet and mixable) fermentation technology. However, low acquisition and running cost are redeemed by lower intensity of the fermentation process that results in small revenues. In this study, biowaste was deeply disintegrated before it entered the dry anaerobic fermentation that was followed by pyrolysis of the fermentation residues. It was revealed that the disintegration step increases the intensity of the fermentation process, therefore biogas yields are increased, hydraulic retention times could be shortened and biochar is priced higher (because of higher porosity partially caused during the fermentation process). Additional experiments on a commercial scale indicate that it is economically beneficial (reduction of the payback period by more than 7%) to perform the disintegration step later, in the middle phase of the fermentation process.
Anotace česky
Opakovaně a nezávisle bylo potvrzeno, že zpracování biologického odpadu pomocí suchého fermentační technologie je méně investičně náročné v porovnání s konvenční (také známý jako kontinuální, mokré a mísitelná) fermentační technologie. Nízké pořizovací a provozní náklady jsou však vykoupeny nižší intenzitou fermentačního procesu, což vede k malým výnosům. V této studii byl biologický odpad hluboce dezintegrován před vstupem do suché anaerobní fermentace , po které následovala pyrolýza fermentacezbytky. Bylo zjištěno, že krok dezintegrace zvyšuje intenzitu fermentačního procesu, proto se zvyšují výtěžky bioplynu, mohou se zkrátit hydraulické retenční časy a cena biochartu je vyšší (kvůli vyšší poréznosti částečně způsobené během fermentačního procesu). Další experimenty v komerčním měřítku ukazují, že je ekonomicky výhodné (zkrácení doby návratnosti o více než 7%) provést krok dezintegrace později ve střední fázi fermentačního procesu.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 05:10