Informační systém VŠTE
KASYCH, Alla O., Zuzana ROWLAND and Yaroslava YAKOVENKO. Modern management tools for sustainable development of mining enterprises. In Bondarenko V.,Kovalevska I.,Cawood F.,Hardygora M.,Malova O.,Lysenko R.. E3S Web of Conferences: Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 17 pp. ISSN 2555-0403. doi:10.1051/e3sconf/201912301017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modern management tools for sustainable development of mining enterprises
Name in Czech Moderní nástroje řízení pro udržitelný rozvoj těžebních podniků
Authors KASYCH, Alla O. (804 Ukraine, guarantor), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Yaroslava YAKOVENKO (804 Ukraine).
Edition 1. vyd. Les Ulis, France, E3S Web of Conferences: Ukrainian School of Mining Engineering - 2019, p. nestránkováno, 17 pp. 2019.
Publisher EDP Sciences
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001622
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2555-0403
Doi http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201912301017
Keywords (in Czech) moderní nástroje řízení; udržitelný rozvoj; těžební podniky
Keywords in English modern management tools; sustainable development; mining enterprises
Tags CTR_a, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 12/11/2019 09:50.
Abstract
The production growth rates, the generated volumes of waste by classes of hazard, an extent of fuel and energy resources and fresh water used for coal mining, as well as the volumes of pollutant emissions into the atmosphere of Ukrainian mining enterprises are analyzed. It has been found that achieving the decoupling is only possible under the condition of introducing the cleaner production technologies, non-waste technologies, innovations, replacement of obsolete capital funds, and the like. Mere changes in points will not significantly affect the situation, thus, companies should develop their own approach to the sustainable development by using the frameworks as templates.
Abstract (in Czech)
Jsou analyzovány míry růstu produkce, generované objemy odpadů podle tříd nebezpečnosti, rozsah zdrojů paliva a energie a sladké vody používané k těžbě uhlí, jakož i objemy emisí znečišťujících látek do ovzduší ukrajinských těžebních podniků. Bylo zjištěno, že dosažení oddělení je možné pouze za předpokladu zavedení čistších výrobních technologií, technologií bez odpadu, inovací, nahrazení zastaralých kapitálových fondů a podobně. Pouhé změny v bodech situaci nijak výrazně neovlivní, a proto by společnosti měly rozvíjet svůj vlastní přístup k udržitelnému rozvoji pomocí rámců jako šablon.
Displayed: 23/11/2020 19:36