Informační systém VŠTE
ASHANDER, Laura, Jana KLIESTIKOVA, Pavol DURANA and Jaromír VRBKA. The decision-making logic of big data algorithmic analytics. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 11, No 1, p. 57-62. ISSN 1948-9137. doi:10.22381/CRLSJ11120199.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The decision-making logic of big data algorithmic analytics
Name in Czech Logika rozhodování v případě analytiky algoritmů velkých dat
Authors ASHANDER, Laura (124 Canada, guarantor), Jana KLIESTIKOVA (703 Slovakia), Pavol DURANA (703 Slovakia) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA, Addleton Academic Publishers, 2019, 1948-9137.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001583
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.22381/CRLSJ11120199
Keywords (in Czech) logika rozhodování; algoritmy analýzy velkých dat; strojové učení
Keywords in English decision-making logic; big data algorithmic analytics; machine learning
Tags CTR_a, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 22/4/2020 14:43.
Abstract
Authors inspect the relevant literature on the decision-making logic of big data algorithmic analytics, providing both quantitative evidence on trends and numerous in-depth empirical examples. Building our argument by drawing on data collected from Pew Research Center, they perform analyses and estimates regarding of social media users and their posts. Data collected from 4,200 respondents are tested against the research model by using structural equation modeling.
Abstract (in Czech)
Autoři zkoumají relevantní literaturu o rozhodovací logice analytiky algoritmů velkých dat a poskytují jak kvantitativní důkazy o trendech, tak řadu podrobných empirických příkladů. Na základě argumentů shromážděných z výzkumného střediska Pew Research Center provádějí analýzy a odhady týkající se uživatelů sociálních médií a jejich příspěvků. Data shromážděná od 4 200 respondentů jsou testována na výzkumném vzorku pomocí modelování strukturální rovnice.
Displayed: 14/8/2022 18:52